Pharming Augustus 2019

Welkom op het splinternieuwe Open Pharming Forum, waar openheid, gezelligheid maar vooral inhoud centraal staan. Iedereen is van harte welkom om te discussiëren over Pharming en het beleggen daarin. Of het nu gaat over de omzet, omzetverwachting, pijplijn, pijplijnverwachting, analisten. Alles kan hier worden besproken.

Verder hebben we nu ook een Twitter account http://twitter.com/ForumPharming waar later nog enkele andere social media platformen zullen volgen.
Administrator
Site Admin
Berichten: 15
Lid geworden op: 15 jul 2019, 10:02

Re: Pharming Augustus 2019

Bericht door Administrator » 02 aug 2019, 14:35

Een mooi begin van de nieuwe maand augustus!
Enkele dagen geleden heeft Pharming het persbericht naar buiten gebracht omtrent de geweldige resultaten voor het tweede kwartaal van 2019.
Hieronder leest u nogmaals de details:

Pharming publiceert sterke resultaten over het eerste halfjaar
van 2019

Jaar-op-jaar: Omzetstijging 31%, stijging operationele winst 51% en nettowinststijging 60%

Vergeleken met Q1 2019: 21% hogere omzet van € 42,7 miljoen, met toegenomen operationele winst
en nettowinst

Gestegen investeringen in pijplijn ter ondersteuning van groei op lange termijn
Leiden, 25 juli 2019: Pharming Group N.V. ("Pharming" of "de Onderneming") (Euronext Amsterdam:
PHARM) maakt haar (niet-gecontroleerde) resultaten over het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2019
bekend.

Financieel overzicht

6 maanden tot 30 juni

Bedragen in € miljoenen behalve per aandeel 2019
1e halfjaar
2018
1e halfjaar
*aangepast
%
Verandering
Winst- en Verliesrekening
Omzet 77,9 59,5 31%
Brutowinst 67,0 50,0 34%
Operationeel (bedrijfs)-resultaat 24,6 16,3 51%
Nettowinst 13,6 8,5* 60%
Balans
Liquide middelen en verhandelbare effecten
65,3 66,9 -2%
Informatie per aandeel
Winst per aandeel (€)
- Gewoon
- Fully diluted


0,022
0,02


0,014*
0,013*


57%
54%


Financiële hoofdpunten
• Pharming realiseerde in het eerste halfjaar recordomzetten. De stijging over de eerste zes
maanden bedroeg 31% tot € 77,9 miljoen, vergeleken met € 59,5 miljoen in dezelfde periode in
2018. Als de twee eerste kwartalen van dit jaar met elkaar vergeleken worden bedraagt de
stijging ongeveer 21% tot € 42,7 miljoen in het tweede kwartaal, vergeleken met € 35,2 miljoen
in het eerste kwartaal van dit jaar.
• De netto-omzet in de VS steeg met 33% jaar-op-jaar tot € 75,0 miljoen (H1 2018: € 56,3 miljoen)
en met 21% kwartaal-op-kwartaal tot € 40,9 miljoen, vergeleken met € 33,7 miljoen in het eerste
kwartaal van 2019. Dit betekent een sterke groei, ondanks een markt met toenemende
concurrentie. In Europa en de rest van de wereld bleven de productverkopen in de eerste zes
maanden van 2019 met € 2,5 miljoen onveranderd aan die in dezelfde periode vorig jaar (H1
2018: € 2,5 miljoen). Dit hield voornamelijk verband met toegenomen concurrentie op bepaalde
Oost-Europese markten na de lancering van concurrerende producten, gecompenseerd door
een beperkte groei (als gevolg van nationale omzetplafonds) in de markten die door Pharming
rechtstreeks worden bediend.
• Het operationele resultaat steeg met 51% tot € 24,6 miljoen, vergeleken met € 16,3 miljoen in
dezelfde periode vorig jaar, dankzij een vergroting van de brutomarge en een verbeterde
kostenbeheersing. Hogere uitgaven voor onze onderzoeken in pre-eclampsie- en acuut nierfalen
ten opzichte van het eerste kwartaal, maar ook voor de productie van ons alfa-glucosidaseproduct tegen de ziekte van Pompe en voor capaciteitsvergroting, leiden kwartaal-op-kwartaal
tot een afgenomen groei van de operationele winst met 2%, van € 12,2 miljoen in Q1 2019 tot €
12,4 miljoen in Q2 2019.
• De nettowinst steeg met 60% tot € 13,6 miljoen, vergeleken met € 6,4 miljoen in het eerste
halfjaar van 2018. Kwartaal-op-kwartaal was de nettowinststijging in lijn met die van het
operationele resultaat; € 6,7 miljoen in Q1 naar € 6.9 miljoen in Q2 .
• Positieve kasstromen tijdens het kwartaal werden gedreven door de sterke verkopen die bijna €
10 miljoen cash genereerden boven de benodigde cash voor de operationele kosten. Hier zijn
vervolgens de driemaandelijkse afbetalingen van € 7,7 miljoen van de hoofdsom van de
uitstaande lening van Pharming, inclusief bijbehorende vergoedingen, én de eenmalige
strategische investering van € 2,5 miljoen in onze fill & finish-partner BioConnection, vanaf
getrokken, alsmede de kosten van capaciteitsverbeteringen. Dit resulteerde over het geheel
genomen in een lichte daling van de kaspositie tot € 65,3 miljoen per 30 juni 2019, vergeleken
met € 66,5 miljoen op 31 maart 2019 (en € 66,9 miljoen op 30 juni 2018).
• De vermogenspositie verbeterde van € 61,8 miljoen eind december 2018 tot € 77,5 miljoen aan
het einde van de eerste helft van 2019 (H1 2018: € 31,6 miljoen), dankzij het nettoresultaat over
het kwartaal.
• Materiële vaste activa in het gedeelte van de vaste activa van de balans, en financiële
leaseverplichtingen onder de langlopende schulden, tonen de effecten van nieuwe toelichtingen
van items die zijn verworven onder leasing volgens de nieuwe financiële standaard IFRS 16. Deze
wijzigingen hebben geen materieel netto-effect op het bedrijfsresultaat gedurende het kwartaal.
• De overige financiële verplichtingen, die verwijzen naar de gereserveerde voorwaardelijke
vergoeding voor de toekomstige mijlpaalbetalingen, betreffen de betaling van de eerste mijlpaal
in maart 2019 en de herziene waarschijnlijkheid en timing van de betaling van de laatste mijlpaal.
De volgende mijlpaal zal verschijnen in de kortlopende schulden zodra het zeker is dat deze is
bereikt, wat naar verwachting later dit jaar zal gebeuren.
• Sedert de laatste rapportagedatum van 15 mei 2019 heeft de Onderneming in totaal 2.467.074
aandelen uitgegeven of gereserveerd in verband met een aantal optie-uitoefeningen onder de
huidige regelingen, en zijn er nog eens 15,414.026 aandelen vastgelegd onder de bestaande
goedgekeurde werknemersoptie- en langetermijn incentiveprogramma's. Het aantal uitgegeven
aandelen per 25 juli 2019 bedraagt 626.798.839. Het volledig verwaterde aantal aandelen (fully
diluted) per 25 juli 2019 bedraagt 681.535.016.

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming Group:
“We zijn bijzonder verheugd vandaag zulke sterke resultaten te kunnen publiceren. Dit toont
onze voortgaande groei in een periode met hevige concurrentie. De omzet- en winstprestaties
van Pharming bevestigen onze marktstrategie, aangezien we aanhoudende groei door een
combinatie van grotendeels behoud van bestaande en nieuwe patiënten die RUCONEST®
aanvragen of krijgen voorgeschreven als hun doorbraaktherapie en medicatie voor acuut
erfelijk angio-oedeem (HAE). We verwachten dat deze onderliggende vraag naar het product
de omzetgroei in de tweede helft van het jaar verder zal blijven stimuleren.”
“Door deze vraag en de regelmatige noodzaak tot ad-hocleveringen in verschillende EUmarkten na de tijdelijke tekorten aan uit bloedplasma bereide producten, voorzien we op korte
termijn druk op de leverantie van ons product voor de Europese markt. Deze druk zal worden
weggenomen na goedkeuring van onze nieuwe productiefaciliteit, die volgend jaar in Q1 wordt
verwacht. We doen ondertussen al het mogelijke om dit probleem tot een minimum te
beperken.”
“Intussen boeken we ook goede voortgang in onze pijplijn. Na goedkeuring door de
medisch/ethische commissie van het Nederlandse onderzoekscentrum, werken we nu aan de
start van onze klinische studie naar het effect van onze recombinante humane C1-
esteraseremmer (RUCONEST®) bij patiënten met pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging).
We verwachten in de tweede helft van het jaar een tweede omvangrijke klinische studie met
RUCONEST® te kunnen starten naar de behandeling van acuut nierfalen bij patiënten die
percutane coronaire interventies (bijvorbeeld dotteren of stents) ondergaan onder begeleiding
van contrastversterkte onderzoeken. Zodra de relevante autoriteiten goedkeuring hebben
gegeven voor de start van deze studie, zullen we dit aankondigen.”
“Hoewel de solide groeiprestaties van RUCONEST® in HAE de ‘machinekamer’ vormen van
Pharmings onderliggende winstgevende activiteiten, zien we een zeer groot groeipotentieel in
deze nieuwe indicaties, die elk een afzonderlijke, momenteel onvervulde, medische behoefte
vormen, met een marktpotentieel van meer dan $1 miljard per jaar. Samen met onze volgende
eiwitvervangingstherapie tegen de ziekte van Pompe en een nog wat latere voor de ziekte van
Fabry, bieden deze uitzicht op een mooie toekomst voor Pharming en al haar
belanghebbenden.”

Vooruitzichten
Voor de rest van 2019 verwacht Pharming:
• Aanhoudende groei van de opbrengsten uit de verkoop van RUCONEST®, voornamelijk door de
Amerikaanse en Europese activiteiten.
• Handhaving van een positief netto kwartaalresultaat gedurende het jaar.
• Voortgaande investeringen in de uitbreiding van de productie van RUCONEST® teneinde de
continuïteit van leverantie aan de groeiende markten in de VS, Europa, China en de rest van de
wereld te waarborgen.
• Investering in klinische studies naar pre-eclampsie en acuut nierfalen, alsmede in
ondersteuning van onderzoekers die aanvullende indicaties voor RUCONEST® willen
bestuderen.
• Herbeoordeling van de te ontwikkelen meest gunstige nieuwe toedieningswegen van
RUCONEST®, terwijl wij ons richten op het leveren aan alle patiënten die RUCONEST® als
therapie willen ontvangen.
• Investering in de ontwikkeling van de nieuwe pijplijnprogramma's in de ziekte van Pompe en
de ziekte van Fabry en aankoop of in-licentiëring van andere nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden en -activa.
• Toenemende marketingactiviteiten waar dit voor Pharming tot winstvergroting kan leiden.
• Ondersteuning van al onze teams en marketingpartners voor het maximaliseren van het
verkoop- en distributiepotentieel van RUCONEST® voor patiënten in alle regio’s.

=== E I N D E P E R S B E R I C H T ===

https://www.pharming.com/sites/default/ ... %20def.pdf

Administrator
Site Admin
Berichten: 15
Lid geworden op: 15 jul 2019, 10:02

Bericht door Administrator » 28 aug 2019, 10:19

Wegens de vakantieperiode is de opbouw van dit forum even tijdelijk stil komen te liggen. Medio september gaan we verder met de inrichting en opbouw van dit forum.
Het staat iedereen vrij om natuurlijk de actieve discussie al te starten, maar de informatie is momenteel nog niet up-to-date.

Plaats reactie