Foruminformatie, regels en algemene voorwaarden

Hier vindt u informatie omtrent dit forum en de forumregels die hier gehanteerd worden.
Administrator
Site Admin
Berichten: 15
Lid geworden op: 15 jul 2019, 10:02

Foruminformatie, regels en algemene voorwaarden

Bericht door Administrator » 16 jul 2019, 18:13

Beste bezoeker of forumlid,

Welkom op het gezelligste Pharming forum! Dit forum is een open forum waar iedereen welkom is om te discussiëren omtrent Pharming.

Dit forum heeft geen winstoogmerk dus bij ons telt vooral de kwaliteit van de berichten boven de kwantiteit. Het wordt een gezellig forum, waar ieder zijn of haar mening kwijt kan. We proberen hier streng op te treden tegen pesterijen en treiterijen. Het is de bedoeling om dit forum inhoudelijk te houden.

Aan de berichten op dit forum kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om berichten te plaatsen met copyright danwel foutieve informatie te delen.


De huisregels

Deze huisregels hebben tot doel dit Open Pharming Forum een veilig en aangenaam discussieplatform te laten zijn voor alle bezoekers.

Open Pharming Forum is een discussieplatform, waar iedereen op basis van onderling respect over zaken met betrekking tot Pharming en beleggen daarin, in de ruimste zin van het woord, met elkaar kan discussiëren. Men is ten alle tijde zelf verantwoordelijk te controleren of deze informatie just is en is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen positie met betrekking tot beleggen.

De huisregels:
- Schelden, bedreigen en treiteren zijn niet toegestaan, niet op het forum, niet per privé bericht en niet per email
- Geen reclame maken
- Geen persoonlijke informatie delen
- Niet overnemen van artikelen waarvan het auteursrecht niet bij uzelf ligt
- Geen chat-achtige discussies, hiervoor kunnen privéberichten gebruikt worden
- Geen pornografisch, racistisch, schokkend of illegaal materiaal, of links daar naar
- Geen berichten dubbel plaatsen, ook artikelen of links eenmalig delen, tenzij benodigd in de discussie
- Geen berichten die niets met Pharming of het beleggen daarin te maken hebben
- Berichten over andere aandelen zijn niet toegestaan
- Felle en heftige discussies zijn toegestaan, zo lang je een ieder in zijn/haar waarde laat

Wat verwachten we van u:
- Respecteer andere bezoekers. Bezoekers van alle leeftijden en niveaus doen mee aan de discussies op dit forum
- Gedraag je zoals je in het echt ook zou doen
- Stellingen worden onderbouwd, aan loze uitspraken hebben we niets
- Door gebruik te maken van het forum verklaar je je bekend en akkoord met deze huisregels

Consequenties:
- Berichten die bovenstaande regels en/of fatsoen grenzen overschrijden worden verwijderd
- Van berichten die strafbare feiten bevatten wordt aangifte gedaan bij de politie
- Bij herhaaldelijke overtredingen kan een (tijdelijke) blokkade volgen

ALGEMEEN FORUM REGLEMENT

Door registratie op dit forum, ga je ermee akkoord dat je geen vervalste, lasterlijke, beledigende, vulgaire, haatvolle, treiterende, obscene, seksueel georiënteerde of ongeoorloofde berichten plaatst. Ook ga je er mee akkoord dat je geen door copyright beschermd materiaal op dit forum zal plaatsen. Het, al dan niet veelvuldig, plaatsen van spam, reclame, kettingbrieven, piramideverkoop en petities is ook verboden op dit forum.

De beheerders of eigenaar van dit forum zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het forum. We kunnen de juistheid, compleetheid en bruikbaarheid van informatie in de berichten niet garanderen. Geplaatste berichten zijn de verantwoordelijkheid van het lid dat ze heeft geplaatst, en niet noodzakelijk de mening van dit forum, haar stafleden of de eigenaar van het forum. Eenieder die bezwaar heeft tegen de inhoud van een bepaald bericht, wordt aangemoedigd om het bericht in kwestie meteen te melden aan een beheerder of moderator. De staf en de eigenaar van het forum behouden het recht om bezwaarlijke berichten te verwijderen binnen een redelijke tijdspanne, als zij vinden dat verwijderen van een dergelijk bericht noodzakelijk is. Dit is een handmatig proces, dus houd er rekening mee dat niet altijd direct gehandeld kan worden. Hetzelfde geldt voor de informatie in profielen van leden.

Als lid ben jij als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de door jou geplaatste berichten. Bovendien verklaar je je akkoord om de eigenaars van dit forum, de afhankelijke websites, het bestuur en zijn helpers te vrijwaren van enige door jou veroorzaakte schade. De eigenaren van dit forum behouden ook het recht tot het onthullen van je identiteit (of enige andere informatie vergaard op dit forum), in het geval van een formele klacht of gerechtelijke vordering die is voortgekomen uit een situatie die is ontstaan door jouw gebruik van dit forum. Bij ieder bericht dat je post, zal je IP-adres worden opgeslagen. We kunnen dit gebruiken om je de toegang tot het forum te ontzeggen als jij je niet aan de regels houd. Tevens zal de forumsoftware een cookie opslaan in de cache van je browser.

Bij registratie ga je ermee akkoord dat het wachtwoord van het gebruikersaccount die je registreert nooit zal doorgeven aan anderen. Je stemt ook in met het feit dat je nooit een account van een ander zult gebruiken, om wat voor reden dan ook. Tevens adviseren we je om een moeilijk te achterhalen wachtwoord te gebruiken. Nadat je jezelf hebt geregistreerd en bent ingelogd op dit forum, zal je een meer gedetailleerd profiel kunnen aanmaken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om de informatie in dit profiel up-to-date te houden.


ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Gebruik

De websites Open Pharming Forum, de nieuwsbrief, uw inschrijving of andere faciliteiten van de website (verder Open Pharming Forum te noemen) worden u aangeboden onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen zoals vermeld op de website en het algemeen forum reglement. Lees ook onze help pagina voor aanvullende informatie.

2. Privacy

Open Pharming Forum respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft zorgvuldig worden behandeld, en zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Voor het plaatsen van berichten is registratie van uw e-mailadres noodzakelijk. U bent op ieder gewenst moment in staat om uw gegevens in te zien.
Open Pharming Forum noch de beheerders van dit forum zal uw IP-adres publiceren of op enige andere wijze aan derden ter beschikking stellen tenzij Open Pharming Forum en/of de beheerder daartoe op wettelijke grond worden verplicht.

Open Pharming Forum bevat veel links naar andere sites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en stelt zich niet aansprakelijk voor de privacyregels die worden gebruikt door de beheerders van deze sites.

We websites van Open Pharming Forum maken gebruik van cookies. Deze nieuwe cookie-wetgeving vereist nog aanpassingen aan onze websites, ondertussen hanteren we een strikt privacybeleid. Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. Zet je cookies uit, dan ontvang je nog steeds reclame alleen is deze niet meer afgestemd op jouw surfgedrag. Ook kan het zijn dat het niet mee mogelijk is om ingelogd te blijven of anderszins gebruik te maken van onze diensten. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert.

Open Pharming Forum maakt gebruik van een web analytics pakket om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen, of je een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie je bent. Ze worden alleen gebruikt om je bezoek aan onze site te analyseren.

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Open Pharming Forum niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om lid te kunnen worden is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

3. Berichten

Berichten op Open Pharming Forum vertegenwoordigen de mening van de afzender. Dat een bericht op Open Pharming Forum staat wil dan ook niet zeggen dat de inhoud ervan de mening vertegenwoordigt van en/of de instemming heeft van Open Pharming Forum en/of de beheerder(s) van dit forum.
Open Pharming Forum noch de beheerder van dit forum kan op welke wijze ook aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de geplaatste berichten. Open Pharming Forum en de beheerder van dit forum behouden zich het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van redenen te weigeren of om berichten te wijzigen of te verwijderen.

Beheerders van het beveiligingsforum behouden zich het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van redenen te weigeren of om berichten te wijzigen of te verwijderen. De beheerders maken uiteindelijk de afweging wat wel of niet kan. Hierover gaan wij op het beveiligingsforum niet in discussie. Indien u hier vragen of opmerkingen over heeft, dan kunt u dat kenbaar maken via het contactformulier. Wij zullen deze trachten te beantwoorden, uitgebreide correspondentie zullen wij hier echter niet over voeren.

Behalve door de redactie van Open Pharming Forum wordt ook content / berichten geplaatst die door derden is aangeboden. Inzendingen mogen ongeacht de duur of lengte ervan geen inbreuk plegen op rechten van andere, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten, merkenrechten of enig ander recht van intellectueel eigendom, u bent persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat u via deze website publiceert of laat publiceren.

Wanneer u foto's of video's uploadt of berichten verstuurt via de website of reacties plaatst op de website, wordt uw naam of accountnaam aan andere gebruikers getoond. Het materiaal mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Met het inzenden garandeert u dat de foto, video of ander materiaal zelf heeft gemaakt of dat u de volledige rechten bezit om aan onze voorwaarden te voldoen. U garandeert tevens dat het materiaal een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (niet gemanipuleerd of bewerkt), dat u door of bij het maken van het materiaal geen strafbaar feit heeft gepleegd of inbreuk heeft gepleegd op rechten van derden, dat u dat evenmin doet door het materiaal aan Open Pharming Forum te leveren.

Open Pharming Forum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle door haar gepubliceerde data. Alle ideeën en/of materialen, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie dat u naar Open Pharming Forum verstuurt via de website of per e-mail, kan via internet en andere mediakanalen worden gedistribueerd en worden bekeken. De inzender blijft auteursrechthebbende op het materiaal en verleent aan Open Pharming Forum een onbeperkte wereldwijde niet- exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal al dan niet in bewerkte vorm middels welke media dan ook via alle huidige en toekomstige technische middelen. Open Pharming Forum is gerechtigd deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige (royalty) vergoeding verschuldigd te zijn.

Open Pharming Forum behoudt tevens het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Open Pharming Forum zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden en mag deze ter publicatie doorleveren aan derden.

De inzender vrijwaart Open Pharming Forum tegen elke aanspraak van derden. Open Pharming Forum accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de inzender zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gesteld materiaal.

Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Mocht u iets op onze site zien staan dat welke manier dan ook inbreuk maakt op andermans rechten, of kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk is, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt.

4. Copyright

Alle handelsmerken en auteursrechten op Open Pharming Forum horen toe aan hun gewaardeerde eigenaars. De afbeeldingen, foto's en teksten van Open Pharming Forum zijn auteursrechtelijk beschermd door de Auteurswet 1912 en internationale auteursrechten. Op alle afbeeldingen, foto's en teksten berust het auteursrecht bij Open Pharming Forum. Alle rechten op de foto, waaronder het zogenaamde copyright, zijn beschermd. In geen geval mag de afbeelding zonder schriftelijke toestemming van Open Pharming Forum worden gereproduceerd of openbaar gemaakt. Bij constatering van gebruik zonder toestemming zal altijd leiden tot vervolging. Wilt u toch een foto en/of stukken tekst gebruiken, neemt u dan contact op met Open Pharming Forum.

5. Aansprakelijkheid

Wij kunnen er niet voor instaan dat enige informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Gebruikers van Open Pharming Forum worden altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via Open Pharming Forum verkregen informatie. De informatie wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Open Pharming Forum alsmede de aan haar gelieerde activiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. We doen ons uiterste best om onze website degelijk te beveiligen, en informatie accuraat weer te geven maar zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door leden of derden, voortvloeiende uit het gebruik van de website.

Leden kunnen via de website met elkaar te communiceren, we zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door leden zelf verstrekte persoonlijke informatie uit hun profiel, van persoonlijke informatie die leden via website met elkaar delen, of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie van de leden, al dan niet via de website. We zijn niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag van leden of bezoekers ten opzichte van een ander.

6. Tot slot

Open Pharming Forum is geheel digitaal, voor contact of correspondentie is geen postadres beschikbaar. Voor contact kunt u gebruik maken van e-mail of het reactie formulier op de website.

7. Deze voorwaarden

Open Pharming Forum is te allen tijde gerechtigd om de voorwaarden te wijzigen. De datum van de wijziging is ter herkenning van nieuwe voorwaarden.